gravimetry

gravimetry
gravimetrija

English-Croatian chemistry dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • gravimetry — n. (Chem.) the measurement of specific gravity. Syn: hydrometry. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • gravimetry — [grə vim′ə trē] n. [< L gravis (see GRAVE1) + METRY] the measurement of weight or density …   English World dictionary

 • Gravimetry — For the chemical analysis technique, see Gravimetric analysis. Gravity anomalies covering the Southern Ocean are shown here in false color relief. Amplitudes range between 30 mGal (magenta) to +30 mGal (red). This image has been… …   Wikipedia

 • gravimetry — gravimetrinė analizė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kiekybinės analizės metodai, pagrįsti nustatomojo sando atskyrimu ir svėrimu. atitikmenys: angl. gravimetry; gravimetric analysis vok. Gewichtanalyse, f; Gravimetrie …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • gravimetry — gravimetrija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Geofizikos šaka, susijusi su įvairių Žemės paviršiaus taškų laisvojo kritimo pagreičio matavimu. atitikmenys: angl. gravimetry vok. Gravimetrie, f rus. гравиметрия, f pranc …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • gravimetry — gravimetrija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Gravimetrinė analizė. atitikmenys: angl. gravimetry vok. Gravimetrie, f rus. гравиметрия, f pranc. gravimétrie, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • gravimetry — gravimetrija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Sunkio arba svorio matavimas. atitikmenys: angl. gravimetry vok. Gravimetrie, f rus. гравиметрия, f pranc. gravimétrie, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • gravimetry — gravimetrinė analizė statusas T sritis chemija apibrėžtis Kiekybinės analizės metodai, pagrįsti sveriamosios formos masės matavimu. atitikmenys: angl. gravimetry; gravimetric analysis rus. весовой анализ; гравиметрический анализ; гравиметрия… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • gravimetry — gravimetrinė analizė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. gravimetry; gravimetric analysis vok. Gewichtanalyse, f; Gravimetrie, f rus. гравиметрический анализ, m; гравиметрия, f pranc. analyse pondérale, f; gravimétrie, f …   Fizikos terminų žodynas

 • gravimetry — gravimetrija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. gravimetry vok. Gravimetrie, f rus. гравиметрия, f pranc. gravimétrie, f …   Fizikos terminų žodynas

 • gravimetry — noun Date: 1858 the measurement of weight, a gravitational field, or density …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”